WELKOM

De Immanuelkerk staat in de zuidelijke helft van de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander, en ontplooit activiteiten in de wijken Oosterflank, Prinsenland en Het Lage Land. De kerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente rond de Immanuelkerk vormt samen met de gemeenten rond de Hoflaankerk de Hervormde Gemeente Kralingen.
 
Kerkdiensten
Wij hebben over het algemeen elke zondagmorgen een kerkdienst in de Immanuelkerk die begint om 10.00 uur. Eens per maand hebben wij een gezamenlijke dienst met de Verrijzeniskerk. De kerkdiensten worden goed gewaardeerd. Veel gemeenteleden worden erdoor geïnspireerd en gestimuleerd. Daarnaast leveren ze een belangrijke bijdrage aan het gemeenschapsgevoel.
 
Pastoraat
In het pastoraal werk wordt heel veel werk verzet door de predikant, kerkelijk werkers en pastoraal werkers. Veel contacten zijn informeel, vinden plaats zonder dat men zich bewust is van het pastorale karakter ervan, maar zijn wel uiterst waardevol. De kerkelijkwerkser houden zich beizg met het ouderen- en jeugd pastoraat. Pastoraal medewerkers zijn verbonden aan de verschillende woon-zorgcentra in de wijk en bezoeken de daar wonende geemeenteleden, veelal meerder keren per jaar. Nieuw ingekomenen worden bezocht.
 
Vorming en toerusting
Er worden veel cursussen en gesprekskringen georganiseerd, in samenwerking met de Verrijzeniskerk. Het aanbod is divers en aantrekkelijk. De keuzes voor het aanbod worden bepaald vanuit persoonlijk initiatief. Er is geen duidelijk omschreven en gezamenlijk gedragen visie op het leren in de kerk.